• Flate tak
 • Parkeringsdekker
 • Broer
 • Tunneller
 • Terrasser
 • Radon
 • Listetekking
 • Veggstiger / rømningsstiger
 • Takrenner, nedløp og beslag
 • Taksikrings utstyr
 • Takvinduer
 • Belegningsstein
 • Serviceavtaler og årlig kontroll/vedlikehold.